Välkommen till Arenaskolor

Alla barn blir sedda och får möjlighet att utvecklas i sin egen takt där varje elev får sina behov tillgodosedda. Vår vision är att erbjuda en trygg och stimulerande lärmiljö där eleverna får möjlighet att upptäcka och utvecklas i sitt lärande. Vi vill tillsammans med föräldrarna ge dem en god grund för framtiden.

 

Vi vill ge våra barn och elever goda förutsättningar för att kunna utvecklas. Skolans profil är engelska, vilket innebär att vi har mer engelskundervisning redan i tidig ålder. Vi anpassar engelskundervisningen till elevernas förutsättningar och introducerar engelskan stegvis. Vi har höga förväntningar på våra elever. Detta hjälper eleverna att utforska sina styrkor och nå sin fulla potential.

 

På Arenaskolan fokuserar vi på kvalitet och på en undervisning som ger rätt förutsättningar för bästa möjliga lärandemiljön. Vi har fokus på studieresultaten och rustar barnen för framtiden.

En del av Arenakoncernen

Arenakoncernen drivs av en orubblig, gemensam övertygelse: Vår tro på varje människas förmåga. Vi vet att starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi företag och medarbetare att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra. Oavsett om det handlar om rekrytering, individuell guidning, bemanning, omställning, utbildning, fysisk träning, ledarskapsutveckling eller en väg in i arbetslivet har vi expertis att hjälpa företag, medarbetare och organisationer till ett långsiktigt stabilt och hållbart arbetsliv.

Vi erbjuder!

  • Engagerade, trygga, medforskande pedagoger
  • Lokaler och material som främjar barns utveckling och självständighet
  • Stort utbud av digitala verktyg
  • Språkstimulerande miljö och material
  • Fokus på hållbarhet
  • Näringsrik kost Halal
  • Hälsa och rörelse
  • Utevistelse med planerad undervisning dagligen
  • Innovativa miljöer

© Arenaskolor