Välkommen till Arenaskolan i Örebro!

Arenaskolan är lågstadieskola (F-2) i bostadsområdet Vivalla där eleverna känner sig trygga med all personal. Alla barn blir sedda och får möjlighet att utvecklas i sin egen takt där varje elev får sina behov tillgodosedda. Vår vision är att erbjuda en trygg och stimulerande lärmiljö där eleverna får möjlighet att upptäcka och utvecklas i sitt lärande. Vi vill tillsammans med föräldrarna ge dem en god grund för framtiden.

 

Vi vill ge våra barn och elever goda förutsättningar för att kunna utvecklas. Skolans profil är engelska, vilket innebär att vi har mer engelskundervisning redan i tidig ålder. Vi anpassar engelskundervisningen till elevernas förutsättningar och introducerar engelskan stegvis. Vi har höga förväntningar på våra elever. Detta hjälper eleverna att utforska sina styrkor och nå sin fulla potential.

 

På Arenaskolan fokuserar vi på kvalitet och på en undervisning som ger rätt förutsättningar för bästa möjliga lärandemiljön. Vi har fokus på studieresultaten och rustar barnen för framtiden.

 

Maten lagas från grunden i eget kök och serveras i matsalen som ligger i anslutning till skolan. Vi strävar efter att använda ekologiska och närproducerade råvaror.

Vill du börja på Arenaskolan?

Nya elev mottagningar sker under hela läsåret. Vi tar emot köfrågar via telefon och mail: info@arenaskolan.se

 

Fyll i ansökningsblanketten nedan, om du ställt ditt barn i kö står barnet kvar i kö tills ni avsäger er plats. Om ni blir erbjudna en plats få ni veta det via mail.När du har anmält ditt barn får du en bekräftelse från oss med ert kö-id, och lite senare också information om barnets plats i kön. Anmälan är inte bindande och i god tid innan skolstart kommer du att få bekräfta platsen på skolan. Det går bra att anmäla till skolstart vilket startår som helst. Kontrollera att din mailadress är rätt ifylld och att du fyllt i ditt barns tidigare skola eller förskola, eftersom det underlättar process hanteringen för oss.

Urvalskriterier

1. Syskonförtur – Syskonförtur innebär att förtur ges till barn som har syskon som går på skolan vid tidpunkten för antagningen. Preliminärt besked om syskonförtur kan lämnas vid förfrågan – dock kan detta komma att ändras om syskonet slutar på skolan innan det blir aktuellt med antagning.

 

2. Anmälningsdatum – den som anmäler sig först, står först i kön till att bli antagen aktuellt år. Därefter placeras man efter sitt ansökningsdatum i turordning.

 

ELEVER i förskolan har förtur till förskoleklassen. I övriga fall gäller syskonförtur först och därefter ansökningsdatum enligt ovan.

Fritidshem

Efter skoltid erbjuder vi även fritids. Vi strävar efter att ge våra barn en meningsfull fritid med olika utflykter och aktiviteter. Vi utgår från de nationella målen och tar hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande och anpassas till att elever har olika förutsättningar. För oss handlar det bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter samt erbjuda meningsfull fritid. På fritids ligger fokus på att ge eleverna en meningsfull fritid, detta genomsyrar allt innehåll på fritids. Detta åstadkommer vi genom t.ex. gott pedagogiskt ledarskap och för eleverna stimulerande och utmanande aktiviteter.

 

Anmälan

 

Anmälningar till fritids sker skriftligen till skolan. Anmälningsblanketter finns här!

Fritids har även öppet under höstlov, jullov, sportlov, påsklov och större delen av sommarlovet. De föräldrar som behöver barnomsorg under loven skall anmäla detta direkt då fritids skickar ut särskild lovlapp. Avgifter för fritids följer kommunens taxa.

 

Öppettider

 

Morgonfritids finns tillgängligt från 6:30. Klockan 7:00 serveras frukost till de elever som är här. Eftermiddagsfritids finns tillgängligt från det att skoldagen tar slut till 17:30.

 

En gång i månaden stänger fritids 16:00, detta då personalen har kvällskonferens.

© Arenaskolor